Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ovis ammon Αγριοπρόβατο
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Orcinus orca Όρκα
Ondatra zibethicus Οντάνδρα