Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hystrix cristata Ύστριξ