Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fumaria schrammii
Fumaria schleicheri
Fumaria rostellata
Fumaria petteri thuretii
Fumaria parviflora
Fumaria officinalis wirtgenii
Fumaria officinalis officinalis
Fumaria macrocarpa
Fumaria kralikii
Fumaria judaica
Fumaria gaillardotii
Fumaria flabellata
Fumaria densiflora
Fumaria capreolata capreolata
Fumaria capreolata capreolata
Fumaria bastardii
Fumaria amarysia
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Fumana scoparia
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα