Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ruta montana
Ruta graveolens
Ruta chalepensis fumariifolia
Ruta chalepensis chalepensis
Ruscus hypophyllum
Ruscus hypoglossum
Ruscus aculeatus
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Rumex vesicarius
Rumex tuberosus creticus
Rumex tuberosus tuberosus
Rumex thyrsiflorus
Rumex scutatus
Rumex pulcher
Rumex patientia patientia
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Rumex obtusifolius transiens
Rumex obtusifolius subalpinus