Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus armeria armeria Αγριογαρύφαλο η αρμέρια
Dianthus androsaceus
Dianthus aciphyllus
Descurainia sophia Δεσκουραϊνία Σοφία
Deschampsia flexuosa
Deschampsia cespitosa cespitosa
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα
Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλητάρα
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Delphinus delphis Δελφίνι
Delphinium staphisagria Δελφίνιο η αγριοσταφίδα
Delphinium peregrinum Δελφίνιο το μεταναστεύον
Delphinium hirschfeldianum
Delphinium hellenicum
Delphinium halteratum Δελφίνιο …
Delphinium fissum
Delphinium balcanicum Δελφίνιο το βαλκανικό