Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linum leucanthum
Linum hologynum
Linum hirsutum hirsutum
Linum hirsutum spathulatum
Linum hellenicum
Linum grandiflorum Λειμώνιο το μεγανθές
Linum flavum albanicum
Linum euboeum
Linum elegans
Linum catharticum
Linum capitatum serrulatum
Linum capitatum capitatum
Linum bienne
Linum austriacum
Linum aroanium
Linum arboreum Λίνο το δενδροειδές
Linaria vulgaris
Linaria triphylla
Linaria simplex
Linaria peloponnesiaca