Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taraxacum pindicola
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum foetidum
Thalictrum lucidum
Taraxacum protervum
Thalictrum orientale
Thamnosciadium junceum
Thapsia garganica
Theligonum cynocrambe
Thelypteris palustris
Thesium alpinum
Thesium arvense
Thesium bavarum
Thesium bergeri
Thesium brachyphyllum
Thesium divaricatum
Thesium humile
Taraxacum xanthiense
Thymelaea hirsuta