Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lens orientalis
Leontice leontopetalum
Lathyrus annuus
Leontodon cichoraceus
Lathyrus aphaca
Ligusticum lucidum
Leontodon graecus
Leontodon hellenicus
Lathyrus clymenum
Lagoecia cuminoides
Lathyrus digitatus
Lepidium latifolium
Leontodon tuberosus
Leonurus cardiaca
Leonurus marrubiastrum
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus hierosolymitanus
Lagurus ovatus
Lathyrus hirsutus
Limonium damboldtianum