Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Carpobrotus edulis
Alcea pallida pallida
Carum graecum graecum
Carum graecum serpentinicum
Carum heldreichii
Carum multiflorum
Carum rigidulum bulgaricum
Carum rigidulum palmatum
Carum rupestre
Carum strictum
Catabrosa aquatica
Catananche lutea lutea
Centaurea iberica iberica
Asparagus stipularis
Centaurea achaia achaia
Centaurea achaia corinthiaca
Centaurea acicularis
Centaurea aegialophila
Centaurea aetolica
Cephalaria tenuiloba