Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Canis lupus Λύκος
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Celtis australis Μελικουκιά
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Crex crex Ορτυκομάνα
Coturnix coturnix Ορτύκι
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Coluber najadum najadum Σαΐτα