Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Verbascum adenanthum
Verbascum adeliae
Valerianella coronata
Valeriana bertiscea
Verbascum aphentulium
Verbascum arcturus
Verbascum acaule
Verbascum banaticum
Verbascum blattaria
Verbascum boissieri
Verbascum botuliforme
Verbascum chaixii chaixii
Verbascum cylindrocarpum
Verbascum cylleneum
Verbascum daenzeri
Verbascum delphicum
Verbascum densiflorum
Verbascum dieckianum
Veratrum nigrum
Valerianella carinata