Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bassia hirsuta Μπάσσια η χνουδωτή
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Botaurus stellaris Ηταυρος
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Balaenoptera musculus Γαλάζια φάλαινα
Bromus alopecurus caroli-henrici Βρώμος του Καρόλου-Ερίκου
Bromus tectorum Βρώμος της στέγης
Bromus madritensis Βρώμος της Μαδρίτης
Bromus rubens Βρώμος ο …
Bromus commutatus commutatus Βρώμος ο …
Bromus fasciculatus Βρώμος ο φακελώδης