Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Discoptila krueperi Δισκόπτιλος του Κρούπερ
Discoptila fragosoi Δισκόπτιλος ο Φραγκόζος
Discoptila lindbergi Δισκόπτιλος ο Λιντμπέργκιος
Discoptila kinzelbachi Δισκόπτιλος ο Κινζελμπάχιος
Descurainia sophia Δεσκουραϊνία Σοφία
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Delphinium halteratum Δελφίνιο …
Delphinium peregrinum Δελφίνιο το μεταναστεύον
Delphinium balcanicum Δελφίνιο το βαλκανικό
Delphinium staphisagria Δελφίνιο η αγριοσταφίδα
Delphinus delphis Δελφίνι
Decticus albifrons Δεκτικός ο λευκομέτωπος
Decticus verrucivorus Δεκτικός ο κυστοβόρος
Daphne gnidium Δαφνούλα το γκνίδιο
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν
Daphne jasminea Δαφνούλα ιασμινοειδής
Daphne sericea Δαφνούλα η μεταξώδης
Daphne mezereum Δαφνούλα η μεζέρειος
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής