Στοιχεία Είδους

Όνομα Vanessa atalanta
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Βανέσσα η αταλάντη
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Φυτοφάρμακα, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών GENERAL DESTRUCTION OF THE HABITAT
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα ALT.: 0-2000 M. (30), (83), (84)
Παγκόσμια Εξάπλωση