Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erebia aethiopella rhodopensis Ερέμπια της Ροδόπης
Erinaceus europaeus rhodius Σκαντζόχοιρος της Ρόδου
Elymus repens repens
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Elymus farctus rechingeri
Euphorbia myrsinites rechingeri
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Evax pygmaea pygmaea
Ephedra major procera Εφέδρα η επιμήκης
Elymus elongatus ponticus
Eleocharis palustris palustris
Euphorbia seguierana niciciana
Euphorbia nicaeensis nicaeensis
Erinaceus europaeus nesiotes Σκαντζόχοιρος
Euphorbia myrsinites myrsinites
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο
Euphrasia minima minima
Erophila verna macrocarpa
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο