Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Blackstonia perfoliata perfoliata Μπλακστόνια η διάπειρη
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Brassica cretica nivea
Bromus commutatus neglectus Βρώμος ο ατιμελής
Bromus hordeaceus molliformis Βρώμος ο μολλίμορφος
Bunium microcarpum microcarpum
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Briza media media
Biarum davisii marmarisensis
Beta vulgaris maritima
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Ballota hispanica macedonica
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Brassica cretica laconica
Bromus cappadocicus lacmonicus
Bromus japonicus japonicus Βρώμος ο Ιαπωνικός
Blackstonia perfoliata intermedia Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Biarum tenuifolium idomeneum
Boloria graeca graeca ?? Μπολόρια η γραική