Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rhamnus lycioides oleoides Ράμνος ο ελαιοειδής
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Rumex acetosella multifidus
Rapistrum rugosum linaeanum
Ranunculus isthmicus isthmicus
Roemeria hybrida hybrida
Rumex dentatus halacsyi
Rumex bucephaloforus graecus
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Ruta chalepensis fumariifolia
Rattus rattus frugiforus
Ranunculus acris friesianus
Ranunculus flammula flammula
Ranunculus ficaria ficariiformis
Ranunculus ficaria ficaria
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός
Rhynchocorys elephas elephas
Rochelia disperma disperma
Ranunculus bullatus cytheraeus