Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lactuca viminea ramosissima
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Linum punctatum pycnophyllum
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lapsana communis pisidica
Luzula spicata pindica
Lamium garganicum pictum
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Linum perenne perenne
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Lullula arborea pallida Δεντροσταρήθρα
Lunaria annua pachyrhiza
Lepidium hirtum oxyotum
Lupinus varius orientalis
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Luzula alpinopilosa obscura
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα