Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sedum urvilei
Selaginella denticulata
Selaginella helvetica
Selinum silaifolium
Sempervivum ciliosum
Sempervivum kindingeri
Sempervivum marmoreum
Sempervivum ruthenicum
Senecio abrotanifolius carpathicus
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Senecio aquaticus barbareifolius
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα
Senecio doronicum doronicum
Senecio erucifolius
Senecio eubaeus
Senecio fruticulosus
Senecio gallicus
Senecio germanicus
Senecio gnaphalodes Σενέκιο το γναφαλώδες