Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Crocus sieberi atticus
Centaurea attica attica
Carex atrata atrata
Centaurea athoa athoa
Campanula trachelium athoa
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό
Centaurea attica asperula
Cerastium arvense arvense
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Campanula andrewsii andrewsii
Cyclamen graecum anatolicum
Convolvulus althaeoides althaeoides
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Centaurea alba albanica
Campanula aizoon aizoon
Campanula aizoon aizoides