Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lamarckia aurea
Lamium album
Lathraea squamaria
Lamium maculatum
Lamium moschatum
Lamium purpureum
Lamyropsis carpinii
Lamyropsis cynaroides
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Laser trilobum
Laserpitium pseudomeum
Lathraea rhodopea
Lathyrus alpestris
Lathyrus amphicarpos
Lathyrus angulatus
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus cicera
Lathyrus clymenum
Lathyrus digitatus