Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica serpyllifolia serpyllifolia
Arenaria conferta serpentinii
Carum graecum serpentinicum
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Limonium vulgare serotinum
Cleistogenes serotina serotina
Carex serotina serotina
Odontites verna serotina
Ophrys mammosa serotina
Vicia canescens serinica
Ballota nigra sericea
Dianthus pinifolius serbicus
Silene parnassica serbica
Calystegia sepium sepium
Erysimum senoneri senoneri
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Silene sedoides sedoides
Stachys swainsonii scyronica
Malcolmia macrocalyx scyria