Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eyprepocnemis plorans Ευπρεποκνημίς ο κλαίων