Στοιχεία Είδους

Όνομα Senecio germanicus
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Senecio nemorensis/senecio frondosus/ senecio nemorensis-var.latifolius/senecio nemorensis-var.germanicus/senecio bulgaricus/senecio germanicus-var.karaulensis
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα MEADOWS AND FOREST OPENINGS/(500-)1100-1900 M.
Παγκόσμια Εξάπλωση ITALY/E.C.EUROPE/E.EUROPE/BALKAN PENINSULA/CAUCASUS