Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ebenus sibthorpii Έβενος του Σιμπθόρπ
Elanus caeruleus Έλανος
Empetrum nigrum Έμπετρο το μελανό
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Elaeoselinum asclepium asclepium Αλαιοσέλινο του Ασκληπιού
Emberiza melanocephala Αμπελουργός
Egretta alba Αργυροτσικνιάς
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Emberiza hortulana Βλάχος
Emberiza cia Βουνότσιχλονο
Euphorbia lingulata Γαλατσίδα η γλωσσοειδής
Euphorbia salicifolia Γαλατσίδα η ιτεόφυλλη
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Eudontomyzon hellenicus Γκαβόχελο
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Erica arborea Δεντρορείκι
Everes alcetas Εβέρες ο Αλκέτας