Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Allium neapolitanum
Allium nigrum
Allium obtusiflorum
Allium pallens pallens
Allium paniculatum euboicum
Allium paniculatum fuscum
Allium paniculatum paniculatum
Allium paniculatum villosulum
Allium parnassicum minoicum
Allium parnassicum parnassicum
Allium phthioticum
Allium pillosum
Allium platakisii
Allium ritsii
Allium roseum
Allium rubrovittatum
Allium schoenoprasum
Allium scorodoprasum rotundum
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Alyssum euboeum