Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Geum rivale
Geum urbanum
Gladiolus communis communis
Gladiolus illyricus
Gladiolus imbricatus
Gladiolus italicus
Gladiolus palustris
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Glaucium corniculatum
Glaucium flavum
Glaucium leiocarpum
Glechoma hederacea
Glechoma hirsuta
Glinus lotoides
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Globularia bisnagarica