Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Carum graecum graecum
Carum graecum serpentinicum
Carum heldreichii
Carum multiflorum
Carum rigidulum bulgaricum
Carum rigidulum palmatum
Carum rupestre
Carum strictum
Catabrosa aquatica
Catananche lutea lutea
Centaurea iberica iberica
Campanula garganica acarnanica
Centaurea achaia achaia
Centaurea achaia corinthiaca
Centaurea acicularis
Centaurea aegialophila
Centaurea aetolica
Centaurea affinis affinis
Centaurea affinis denudata
Centaurea chrysocephala