Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Hieracium umbrosum
Hieracium waldsteinii
Himantoglossum caprinum
Hiparrhenia hirta
Hippocrepis ciliata
Hippocrepis comosa
Hippocrepis unisiliquosa
Hippuris vulgaris
Hirschfeldia incana
Hystrix cristata Ύστριξ
Hoplopterus spinosus Αγκαθοκαλημάνα
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Halimione portulacoides Αλιμιόνη η αντρακλοειδής
Halophila stipulacea Αλοφίλη η παραφυλλοφόρος
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος
Hirundo daurica rufula Δεντροχελίδονο
Heteracris littoralis littoralis Εταίρακρις ο παράλιος
Heteractis littoralis similis Εταίρακρις ο …