Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Barbarea balcana
Ballota pseudodictamnus
Ballota nigra uncinata
Ballota nigra sericea
Ballota nigra foetida
Bupleurum kakiskalae
Bupleurum falcatum cernuum
Butomus umbellatus
Bunium microcarpum microcarpum
Bunium microcarpum bourgaei
Bunium ferulaceum
Bufonia stricta stricta
Bufonia stricta cecconiana
Bryonia cretica dioica
Bryonia cretica cretica
Bryonia alba
Bromus tomentellus
Bromus riparius
Bromus ramosus
Bromus inermis