Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Dianthus noeanus
Dianthus pallens
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus pinifolius pinifolius
Dianthus pinifolius serbicus
Dianthus pulviniformis