Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Sterna caspia Καρατζάς
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος