Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
Falco subbuteo Δεντρογέρακο
Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης
Falco pelegrinoides Ερημοπετρίτης
Falco naumanni Κιρκινέζι
Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης
Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο
Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης
Falco columbarius Νανογέρακο
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Falco peregrinus brookei Πετρίτης
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Falco cherrug Στεπογέρακο
Fulica atra Φαλαρίδα
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος