Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Cursorius cursor Αμμοδρόμος
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Calonectris diomedea Αρτέμης
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Corvus monedula soemmerringi Κάργια
Corvus monedula spermologus Κάργια
Ceryle rudis Κήρυλος