Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος όσσα (Κίσσαβος)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030014
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 32857.69
Χερσαία Έκταση (ha) 32000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 105.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1978.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Το όρος Όσσα έχει εναλλαγή τοπίου με ένα εκτεταμένο κλειστό δάσος από οξιές και έλατα στην περιοχή προς την θάλασσα, γυμνά βοσκοτόπια στα δυτικά τμήματα και μικτά βοσκοτόπια, ελαιώνες και μικρά χωράφια στο οροπέδιο. Η κορυφή είναι ένας γυμνός βράχος.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Εξαιρετική ποικιλότητα ενδιαιτημάτων.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, λατομεία.
Τρωτότητα Κυνήγι και δολώματα με δηλητήριο χρησιμοποιούνται αδιακρίτως.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Allium heldreichii
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Androsace villosa
Anthyllis montana jacquinii
Astragalus lacteus
Astragalus mayeri
Astragalus thracicus parnassi
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Campanula thessala
Carum graecum graecum
Carum strictum
Centaurea ossaea
Centaurea triumfetti
Cerastium banaticum speciosum
Chaerophyllum aureum
Colchicum doerfleri
Coronilla varia
Delphinium fissum
Dianthus stenopetalus
Ephedra major procera (Εφέδρα η επιμήκης)
Epilobium montanum
Erodium absinthoides
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia baselices
Euphorbia deflexa
Ferulago sylvatica sylvatica
Festuca spectabilis affinis
Gagea pusilla
Galium degenii
Jovibarba heuffelii
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lamium garganicum striatum
Marrubium thessalum
Minuartia recurva juresii
Myosotis minutiflora
Orlaya daucorlaya
Orthilia secunda
Polygala nicaeensis mediterranea
Rochelia disperma disperma
Saxifraga scardica
Scrophularia aestivalis
Silene lydia
Silene multicaulis genistifolia
Silene parnassica dionysii
Silene parnassica parnassica
Teucrium chamaedrys olympicum
Teucrium montanum helianthemoides
Thymus comptus
Trinia glauca glauca
Verbascum phlomoides
Veronica officinalis
Veronica praecox
Veronica urticifolia
Viola rausii
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Certhia brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Corvus monedula soemmerringi (Κάργια)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Parus major major (Καλόγερος)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phasianus colchicus colchicus (Φασιανός)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sturnus vulgaris vulgaris (Ψαρόνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Cyrtodactylus kotschyi bileki (Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ)
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (Κυρτοδάκτυλος της Τήνου)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη