Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Μπέλες (Όρος Κερκίνη)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 13055.00
Χερσαία Έκταση (ha) 12500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 115.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2031.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη και απότομη οροσειρά στα σύνορα με την Γιουγκοσλαβία και την Βουλγαρία. Μεγάλα δάση και θαμνώνες σε μεσαία και μεγάλα υψόμετρα. Γυμνή επιφάνεια πάνω από τα 1700 m. Μεγάλες ρεματιές και βραχώδεις εκτάσεις. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσια λιβάδια, βραχώδεις βιότοπους και πλούσια από χλωριδικής άποψης βλάστηση.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ένα από τα ομορφότερα βουνά της Ελλάδας, ελάχιστα μελετημένο. Υπάρχουν πιθανώς μεγάλα θηλαστικά. Η ύπαρξη πολλών σπάνιων φυτών και ειδών με περιορισμένη κατανομή καθιστά την περιοχή οικολογικά πολύτιμη.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Όχι άμεσες απειλές.
Τρωτότητα Οι πευκοφυτείες και το κυνήγι είναι οι κύριες απειλές.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea stricta
Acinos alpinus nomismophyllus
Alyssoides utriculata
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Antennaria dioica
Asplenium septentrionale
Asyneuma canescens
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Campanula cervicaria
Cardamine glauca
Carduus kerneri scardicus
Centaurea affinis affinis
Centaurea napulifera napulifera
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium decalvans orbelicum
Chaerophyllum aureum
Chamaespartium sagittale
Convolvulus boissieri parnassicus (Κονβόλβουλος του Παρνασσού)
Coronilla varia
Crepis conyzifolia conyzifolia
Crepis viscidula viscidula
Cruciata glabra
Cystopteris dickieana
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pinifolius pinifolius
Doronicum austriacum
Epilobium angustifolium
Erysimum cuspidatum
Erysimum drenowskii
Fagus sylvatica orientalis (Ανατολική οξυά)
Fagus sylvatica sylvatica (Ευρωπαϊκή οξυά)
Ferulago sylvatica sylvatica
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Gentiana verna balcanica
Geranium macrorrhizum
Geranium phaeum
Geum rivale
Heracleum sphondylium ternatum
Hieracium sparsum
Hypericum maculatum
Hypochoeris maculata
Inula hirta
Jovibarba heuffelii
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Knautia arvensis
Koeleria pyramidata
Lilium carniolicum jankae
Linaria genistifolia
Luzula luzuloides cuprina
Minuartia saxifraga
Myosotis nemorosa
Origanum vulgare vulgare
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Peucedanum aequiradium
Peucedanum officinale
Pinus nigra nigra (Μαυρόπευκο)
Polygala major
Polygonum alpinum
Ranunculus oreophilus
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rhinanthus rumelicus
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rosa pimpinellifolia (Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη)
Rumex obtusifolius transiens
Saxifraga paniculata
Scabiosa triniifolia
Scrophularia aestivalis
Scutellaria alpina
Sedum telephium
Senecio hercynicus
Seseli rigidum rigidum
Silene armeria
Silene asterias
Silene balcanica
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene compacta
Silene lerchenfeldiana
Silene waldsteinii
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Stachys officinalis
Stellaria graminea
Symphytum tuberosum angustifolium
Tephroseris integrifolia aucheri
Thesium linophyllon montanum
Thymus degenii
Trifolium noricum
Trifolium pallescens
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Vaccinium vitis-idaea (Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης)
Veronica barrelieri
Vicia canescens serinica
Viola stojanowii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Martes foina (Κουνάβι)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Acrocephalus palustris (Βαλτοποταμίδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Clamator glandarius (Κισσόκουκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Parus major major (Καλόγερος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη