Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρη Κάτω Όλυμπος και Όσσα, Τέμπη και Δέλτα Πηνειού
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010042
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 93281.34
Χερσαία Έκταση (ha) 90000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 274.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1978.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη ορεινή περιοχή, περιλαμβάνει τους πρόποδες του Ολύμπου που διαχωρίζονται από την Όσσα (Κίσσαβος) με την κοιλάδα των Τεμπών, μέσω της οποίας ο Πηνειός ποταμός ρέει προς στη θάλασσα. Ημιφυσικά ενδιαιτήματα, εκτεταμένοι βοσκότοποι στον Κάτω Όλυμπο, καθώς και άγριοι και καλλιεργημένοι ελαιώνες στα χαμηλότερα υψόμετρα. Δάσος από έλατα και οξιές καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των πλαγιών που βρίσκονται προς τη θάλασσα. Οι ανατολικές πλαγιές του όρους Όσσα έχουν τραχιές ρεματιές με ώριμα καστανοδάση. Το Δέλτα του Πηνειού έχει μοναδικά παράκτια και παραποτάμια δάση, παράκτιους αμμώδεις θαμνώνες, αμμοθίνες και παλιές κοίτες.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Μαζί με τον Όλυμπο, αυτό το σύμπλεγμα δημιουργεί μια εκπληκτική ποικιλία οικοτόπων, χλωρίδας και πανίδας. Εξόχως σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αετών, γυπών , Bubo bubo (Μπούφος). Επίσης υπάρχει και Ciconia nigra (Μαυρoπελαργός). Εμφανίζονται τα θηλαστικά Canis lupus (Λύκοι) και Lutra lutra (Βίδρες). Η περιοχή έχει πλούσια ερπετοπανίδα. Οι παράκτιες πλαγιές των βουνών έχουν περίπου 200 Falco eleonorae (Μαυροπετρίτες) το καλοκαίρι.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση της καλλιεργούμενης γης και καταστροφή των παρόχθιων δασών. Εξόρυξη πετρωμάτων, ρύπανση από αστικές, βιομηχανικές, αγροχημικές πηγές, παράκτια τουριστική ανάπτυξη. Επέκταση του οδικού δικτύου, εντατικοποίηση της υλοτόμησης.
Τρωτότητα Τα παραποτάμια δάση υπόκεινται σε αλόγιστη υλοτόμηση. Απόληψη νερού και διεκδίκηση εδαφών.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Allium heldreichii
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Androsace villosa
Anthyllis montana jacquinii
Astragalus lacteus
Astragalus mayeri
Astragalus thracicus parnassi
Bassia hirsuta (Μπάσσια η χνουδωτή)
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Campanula thessala
Carex digitata
Carum graecum graecum
Carum strictum
Centaurea graeca ceccariniana
Centaurea ossaea
Centaurea triumfetti
Cerastium banaticum speciosum
Chaerophyllum aureum
Colchicum doerfleri
Convolvulus boissieri parnassicus (Κονβόλβουλος του Παρνασσού)
Coronilla varia
Cyperus michelianus pygmaeus
Damasonium alisma
Delphinium fissum
Dianthus stenopetalus
Ephedra major procera (Εφέδρα η επιμήκης)
Epilobium montanum
Erodium absinthoides
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia baselices
Euphorbia deflexa
Ferulago sylvatica sylvatica
Festuca spectabilis affinis
Gagea pusilla
Galium degenii
Jovibarba heuffelii
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lamium garganicum striatum
Lathraea squamaria
Lilium candidum
Marrubium thessalum
Minuartia recurva juresii
Myosotis minutiflora
Orlaya daucorlaya
Orthilia secunda
Polygala nicaeensis mediterranea
Rochelia disperma disperma
Saxifraga scardica
Scrophularia aestivalis
Scutellaria alpina
Silene lydia
Silene multicaulis genistifolia
Silene parnassica dionysii
Silene parnassica parnassica
Teucrium chamaedrys olympicum
Teucrium montanum helianthemoides
Thymus comptus
Trinia glauca glauca
Verbascum phlomoides
Veronica officinalis
Veronica praecox
Veronica urticifolia
Viola frondosa
Viola rausii
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis blythi (Μακρομυωτίδα)
Myotis capaccinii (Ποδαρομυωτίδα)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Aegolius funereus (Ελατόμπουφος)
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Clamator glandarius (Κισσόκουκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos minor buturlini (Νανοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Podiceps grisegena (Κοκκινοβουτηχτάρι)
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber najadum kalymnensis (Σαΐτα της Καλύμνου)
Cyrtodactylus kotschyi bileki (Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ)
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (Κυρτοδάκτυλος της Τήνου)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis taurica taurica (Γουστέρα του Ταύρου)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Telescopus fallax pallidus (Αγιόφιδο της Κρήτης)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Acipenser sturio (Ξυρίχι)
Alburnoides bipunctatus thessalus (Τσιρωνάκι της θεσσαλίας)
Barbus barbus thessalus (Μουστακάτο της Θεσσαλίας)
Carassius auratus gibellio (Πεταλούδα)
Chondrostoma vardarensis (Γουρουνομύτης)
Cobitis vardarensis (Βελονίτσα)
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Gobio gobio balcanicus (Γυφτόψαρο)
Gobio kessleri banarescui (Μυλωνάκι)
Gobio uranoscopus elimeius (Μουστακάς)
Knipowitschia thessala (Θεσσαλογωβιός)
Leuciscus cephalus vardarensis (Τυλινάρι)
Platichthys flesus luscus (Φασσί)
Rutilus macedonicus (Μαυροτσιρώνι)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Sabanejewia aurata balcanica (Χρυσοβελονίτσα)
Vimba melanops (Μαλαμίδα)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη