Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Parus major aphrodite Καλόγερος της Αφροδίτης
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Pica pica galliae Καρακάξα
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Parus lugubris lugubris Κλειδωνάς
Parus major major Καλόγερος
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης