Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Chalcides moseri
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)