Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Podarcis erhardii schiebeli Σιλιβούτι του Σίμπελ
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Podarcis erhardii ruthveni Σιλιβούτι του Ρουθβένιο
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Podarcis erhardii riveti Σιλιβούτι του Ριβέτι
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Podarcis erhardii rechingeri Σιλιβούτι του Ρέχινγκερ
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Podarcis erhardii punctigularis Σιλιβούτι …
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή