Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Iris albicans
Iris attica
Iris germanica
Iris planifolia
Iris pseudacorus
Iris reichenbachii
Iris suaveolens
Isatis lusitanica
Isatis vermia
Isoetes heldreichii
Isoetes histrix
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς
Ipomoea imperati
Iphiclides podalirius Ιφικλίδης ο Ποδαλίριος
Isophya lemnotica Ισοφύα λημνοτική
Isophya leonorae Ισοφύα της Λεονόρας
Isophya speciosa Ισοφύα η ενειδής
Iberis pruitii Ιβερίδα η προυίτιος
Iberis odorata