Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga rotundifolia taygetea
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Scirpus lacustris tabernaemontani
Sideritis syriaca syriaca
Stachys swainsonii swainsonii
Silene vulgaris sufrutescens
Silene conica subconica
Silene multicaulis stenocalycina
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Silene pinetorum sphaciotica
Stachys cretica smyrnaea
Silene parnassica serbica
Silene sedoides sedoides
Stachys swainsonii scyronica
Solanum nigrum schultesii
Silene conica sartorii
Saxifraga juniperifolia sancta
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Scutellaria rupestris rupestris
Silene sedoides runemarkii