Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Blackstonia perfoliata perfoliata Μπλακστόνια η διάπειρη
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Bornmuellera baldaccii rechingeri
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Ballota nigra sericea
Buglossoides arvensis sibthorpiana Βουγλωσσοειδές του Σίμπθορπ
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Bufonia stricta stricta
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Brachypodium sylvaticum sylvaticum
Biarum tenuifolium tenuifolium
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Ballota nigra uncinata
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …