Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rhynchocorys elephas elephas
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός
Ranunculus ficaria ficaria
Ranunculus ficaria ficariiformis
Ranunculus flammula flammula
Ranunculus acris friesianus
Rattus rattus frugiforus
Ruta chalepensis fumariifolia
Rumex bucephaloforus graecus
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Rumex dentatus halacsyi
Roemeria hybrida hybrida
Ranunculus isthmicus isthmicus
Rapistrum rugosum linaeanum
Rumex acetosella multifidus
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rhamnus lycioides oleoides Ράμνος ο ελαιοειδής
Rapistrum rugosum orientale
Rumex patientia patientia