Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga porophylla frederici-augusti
Silene fabaria fabaria
Sparganium erectum erectum
Silene cephallenia epirotica
Silene integripetala elafonesiaca
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά
Senecio doronicum doronicum
Silene fabaria domocina
Silene alba divaricata
Sinapis alba dissecta
Saxifraga adsendens discolor
Silene parnassica dionysii
Silene flavescens dictaea
Scleranthus perennis dichotomus
Scleranthus annuus delortii
Symphytum davisii davisii
Scabiosa crenata dallaporte
Saxifraga pedemontana cymosa
Stipa lessingiana cyllenaea
Symphytum davisii cycladense