Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Geranium versicolor
Geropogon hybridus
Geum coccineum
Geum heterocarpum
Geum molle
Geum montanum
Geum phodopeum
Geum reptans
Geum rivale
Geum urbanum
Gladiolus illyricus
Gladiolus imbricatus
Gladiolus italicus
Gladiolus palustris
Glaucium corniculatum
Glaucium flavum
Glaucium leiocarpum
Glechoma hederacea
Glechoma hirsuta
Glinus lotoides