Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymbra spicata
Thymelaea hirsuta
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Taraxacum aganippeum
Taraxacum gionense
Thymus atticus
Thymus boissieri
Thymus cilicicus
Thymus comptus
Thymus degenii
Thymus dolopicus
Thymus holosericeus
Thymus laconicus
Thymus leucospermus
Taraxacum hoppeanum
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Taraxacum aleppicum
Thymus parnassicus
Thymus plasonii
Trifolium angustifolium