Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica bozakmanii
Veronica catenata
Verbascum euboicum
Valerianella obtusiloba
Veronica cymbalaria
Veronica dillenii
Veronica erinoides
Valerianella pumila
Valantia muralis
Veronica thymifolia
Verbascum glandulosum
Veronica grisebachii
Veronica hederifolia
Veronica jacquinii
Veronica montana
Veronica oetaea
Veronica officinalis
Verbascum halacsyanum
Verbascum humile
Vicia hybrira