Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phleum aegaeum
Phleum alpinum
Phleum arenarium
Phleum bertolonii
Pedicularis petiolaris
Phleum exaratum
Phleum hirsutum
Phleum montanum
Phleum paniculatum
Phleum phleoides
Phleum pratense
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Petasites albus
Phlomis cretica
Phlomis fruticosa
Petasites hybridus
Phlomis lanata
Phlomis lycia
Phlomis pichleri
Pinus heldreichii Ρόμπολο