Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduus candicans
Carduus euboicus
Campanula macrostachya
Callitriche pulchra
Campanula merxmuelleri
Carex echinata
Campanula nisyria
Callitriche stagnalis
Carduus thoermeri
Carduus tmoleus
Campanula orphanidea
Carex acuta
Carex appropinquata
Campanula papillosa
Carex canescens
Carex caryophyllea
Carex cretica
Carex davalliana
Carex depauperata
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια